Zapraszamy do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania na rekolekcje:

Rekolekcje paschalne – brak terminów

Rekolekcje dla Narzeczonych

Wolne terminy:

30-31.07.22,

2-4.09.22, 28-30.10.22,

16-18.12.22

Rekolekcje tematyczne Lecio Divina

Terminy: Brak terminów

Rekolekcje dla Zakochanych i Narzeczonych w naszym domu „Opoka” są niezwykłą katechezą dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz dla tych, którzy dopiero odkrywają dojrzałość własnego związku i gotowość do wejścia na drogę narzeczeństwa.

Podstawową metodą pracy podczas rekolekcji jest warsztatowa praca narzeczonych we dwoje. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących oraz kapłana – rekolekcjonisty. 

Uczestnicy – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, wzajemnych oczekiwań, nauczenia się dialogu w swoim związku ustalenia wspólnej hierarchii wartości. Uczą się także, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym naprawdę jest sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu, uczą się jak budować relacje z dziećmi i rodzicami. Uczestnicy dowiadują się także podstawowych zagadnień z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

Rekolekcje w naszym Domu Rekolekcyjnym spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej, wraz z dniem skupienia, które są wymagane na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy rekolekcji otrzymują zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej i dnia skupienia przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Dokument ten należy złożyć w kancelarii parafialnej podczas kanonicznej rozmowy z duszpasterzem poprzedzającej przyjęcie sakramentu małżeństwa. 

Rekolekcje zwykle odbywają się w weekendy, wówczas rozpoczynają się w piątek o godzinie 18:00, a kończą się w niedzielę ok. godziny 13:00.

Rekolekcje prowadzone są w formie zamkniętej, dla par wcześniej zgłaszających gotowość swojego uczestnictwa. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całym programie rekolekcji. Niezależnie od powodów nie ma możliwości skrócenia rekolekcji, ani wybiórczego opuszczania zajęć. 

WAŻNE INFORMACJE

Cena udziału wynosi 225 zł od osoby, (tj. 450 zł od pary) Kwota obejmuje kurs, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

PRZYPOMINAMY! Po wysłaniu formularza otrzymują Państwo jego kopię w formie automatycznej wiadomości. Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje zostanie przesłane przez pracowników Domu rekolekcyjnego „Opoka” w czasie późniejszym wraz z prośbą o podanie danych do zaświadczeń.

Prosimy wysłać jeden formularz zgłoszeniowy na parę. W miejscu „inne uwagi” należy wpisać dane osobowe narzeczonej i narzeczonego oraz numer kontaktowy telefonu.

ZADZWOŃ, NAPISZ E-MAIL LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PONIŻEJ!

I Dzień

Przyjazd grupy i zakwaterowanie

17:20 – NAVIGARE – wprowadzenie – kaplica

18:30 – Kolacja

19:20 – Konferencja I

20:15 – God’s not Dead

22:10 – Pozwól odnaleźć się miłości – kaplica

Cisza nocna!!

II Dzień

07:00 – Eucharystia (dla chętnych)

07:45 – Modlitwa poranna – kaplica

08:10 – Śniadanie

09:10 – Konferencja II

10:30 – Konferencja III

12:00 – Konferencja IV

13:00 – Obiad 

15:00 – Godzina Miłosierdzia – kaplica ( Konferencja V)

17:00 – Rahammim – Hesed

18:00 – Kolacja

19:00 – Sakrament Pokuty i Pojednania

           w tym czasie Adoracja i indywidualna modlitwa

21:15 – Nabożerństwo

Cisza nocna!

III Dzień

07:45 – Modlitwa poranna (Jutrznia)

08:15 – Śniadanie

09:15 – Konfenecja VI

10:30 – Konferencja VII

11:45 – Eucharystia – pięć komnat

13:00 – Obiad 

Wyjazd do domu.

** Uwaga : poszczególne punkty programu mogą ulegać zmianie w zależności od wytrzymałości

WAŻNE INFORMACJE

Termin, program spotkania – do ustalenia

Głosi rekolekcjonista

CENA: wszelkie informacje dostępne telefonicznie lub przez email recepcji.

Termin: do uzgodnienia

Głosi rekolekcjonista

CENA: wszelkie informacje dostępne telefonicznie lub przez email recepcji.

Zapraszamy do „Opoki” na rekolekcje kapłańskie!

W chwili obecnej brak terminów.

Poniedziałek

18.30  Kolacja

20.00  Rozpoczęcie rekolekcji i konferencja

Wtorek

07.30  Jutrznia i konferencja

08.15  Śniadanie

09.30  Godzina mniejsza i konferencja

11.30  Eucharystia

12.30  Obiad

17.00  Nieszpory i konferencja

18.00  Kolacja

19.30  Adoracja

Środa

07.30  Jutrznia i konferencja

08.15  Śniadanie

09.30  Godzina mniejsza i konferencja

11.30  Konferencja

12.30  Obiad

16.00  Sakrament Pokuty. Adoracja

17.00  Eucharystia

18.00  Kolacja

19.30  Adoracja

Czwartek

07.30  Jutrznia i konferencja

08.15  Śniadanie

09. 30  Godzina mniejsza i konferencja

11.00  Eucharystia

12.00  Obiad

*Mogą nastąpić nieznaczne zmiany w zależności od ustaleń z rekolekcjonistą prowadzącym

WAŻNE INFORMACJE

CENA 350 – 450 zł (cena zależna od wyboru pokoju 1-, 2-, 3- osobowego)

PRZYPOMINAMY! Po wysłaniu FORMULARZA otrzymują Państwo jego KOPIĘ W FORMIE AUTOMATYCZNEJ WIADOMOŚCI! POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA REKOLEKCJE zostanie przesłane przez pracowników DCP „Opoka” w czasie późniejszym wraz z prośbą O PODANIE DANYCH DO ZAŚWIADCZEŃ.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ewane-1024x154.png

Terminy i tematyka rekolekcji do ustalenia z Dyrektorem DCP.

Rekolekcje dla uzależnionych, wychodzących z uzależnienia i ich rodzin w terminie: brak terminów.

Oferujemy rekolekcje dla szafarzy, paschalne, dla kobiet, dla narciarzy, dla rodzin i wiele innych.

Tematyka i terminy do ustalenia z Dyrektorem DCP.