Zapraszamy do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania na rekolekcje:

Rekolekcje dla rodziców kapłanów i osób konsekrowanych

Termin: 9 – 11.10.23

Rekolekcje dla Maturzystów

Rekolekcje dla osób uzależnionych, wychodzących
z nałogu i rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia

Termin: 3 – 5.11.23

W ofercie także:

Rekolekcje dla narzeczonych

Wolne terminy:

27 – 29.10.23, 24 – 26.11.23, 19 – 20.12.23

Rekolekcje kapłańskie

Terminy: 6 – 9.11.23, 20 – 23.11.23, 27 – 30.11.23

W ofercie także:

Rekolekcje dla zakrystianów i pracowników kościelnych

Termin: 16 – 18.10.23

Rekolekcje dla Bierzmowanych

W ofercie także:

Rekolekcje dla Zakochanych i Narzeczonych w naszym domu „Opoka” są niezwykłą katechezą dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz dla tych, którzy dopiero odkrywają dojrzałość własnego związku i gotowość do wejścia na drogę narzeczeństwa.

Wolne terminy: 27-29.10, 24-26.11, 19-20.12

Podstawową metodą pracy podczas rekolekcji jest warsztatowa praca narzeczonych we dwoje. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących oraz kapłana – rekolekcjonisty. 

Uczestnicy – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, wzajemnych oczekiwań, nauczenia się dialogu w swoim związku ustalenia wspólnej hierarchii wartości. Uczą się także, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym naprawdę jest sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu, uczą się jak budować relacje z dziećmi i rodzicami. Uczestnicy dowiadują się także podstawowych zagadnień z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

Rekolekcje w naszym Domu Rekolekcyjnym spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej, wraz z dniem skupienia, które są wymagane na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy rekolekcji otrzymują zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej i dnia skupienia przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Dokument ten należy złożyć w kancelarii parafialnej podczas kanonicznej rozmowy z duszpasterzem poprzedzającej przyjęcie sakramentu małżeństwa. 

Rekolekcje zwykle odbywają się w weekendy, wówczas rozpoczynają się w piątek o godzinie 18:00, a kończą się w niedzielę ok. godziny 13:00.

Rekolekcje prowadzone są w formie zamkniętej, dla par wcześniej zgłaszających gotowość swojego uczestnictwa. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całym programie rekolekcji. Niezależnie od powodów nie ma możliwości skrócenia rekolekcji, ani wybiórczego opuszczania zajęć. 

PRZYPOMINAMY! Po wysłaniu formularza otrzymują Państwo jego kopię w formie automatycznej wiadomości. Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje zostanie przesłane przez pracowników Domu rekolekcyjnego „Opoka” w czasie późniejszym wraz z prośbą o podanie danych do zaświadczeń.

Prosimy wysłać jeden formularz zgłoszeniowy na parę. W miejscu „inne uwagi” należy wpisać dane osobowe narzeczonej i narzeczonego oraz numer kontaktowy telefonu.

ZADZWOŃ, NAPISZ E-MAIL LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PONIŻEJ!

Rekolekcje dla maturzystów i uczniów szkół średnich! – Wystartuj z nami!

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie! 

Zakończenie szkoły i kolejne wybory życiowe, to czas wielu pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Najważniejsze pytanie dotyczy samego Boga. Zapraszamy Was, Drodzy Młodzi, na wspólne poszukiwanie Jezusowej propozycji dla każdego z nas i Jego odpowiedzi na nasze życiowe dylematy.

Prowadzi: Ks. Krzysztof Czyżowski

Terminy do indywidualnego ustalenia.

Rekolekcje dla bierzmowanychZapytaj o swoją przyszłość Ducha Świętego!

Zapraszamy na rekolekcje Was, Drodzy Młodzi, którzy rozpoczynacie swoją życiową przygodę z Duchem Świętym. Sakrament bierzmowania jest dobrą okazją, aby zapytać o swoje życie i przyszłość samego Boga.

Rekolekcje można odbyć zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu. 

Rekolekcje prowadzi: Ks. Krzysztof Czyżowski

Terminy do indywidualnego ustalenia.

Zapraszamy na rekolekcje kapłańskie!

Termin: 6 – 9 listopada 2023

Rekolekcjonista: ks. prof. Zbigniew Wolak – kapłan Diecezji Tarnowskiej, filozof, profesor UPJPII

Temat: „Wierzę – rozumiem – świadczę: kapłaństwo jako powołanie i zadanie”

Termin: 20 – 23 listopada 2023

Rekolekcjonista: ks. Krzysztof Ołdakowski – jezuita, proboszcz Par. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi

Temat: „Smak kapłaństwa według Papieża Franciszka”

Termin: 27 – 30 listopada 2023

Rekolekcjonista: o. Ryszard Bortkiewicz – paulin, proboszcz parafii św. Barbary w Częstochowie

Temat: „Kim ja jestem? Kim TY jesteś, Panie?”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ewane-1024x154.png

Terminy i tematyka rekolekcji do ustalenia z Dyrektorem DCP.

Rekolekcje dla osób uzależnionych, wychodzących z nałogu i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia

Termin: 3 – 5 listopada 2023

Rekolekcjonista: ks. Krzysztof Czyżowski

Rekolekcje są czasem poznania prawdy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Poznając Chrystusa, w Jego świetle chcemy weryfikować prawdę o nas samych i podejmować wyzwanie życiowej przemiany.

Podczas rekolekcji:

– konferencje duchowe na temat: poszukiwania wolności w osobie Jezusa;

– świadectwa osób, które wyszły z nałogu;

– możliwość rozmowy z terapeutą uzależnień.

Szczegółowe informacje oraz zapisy przez telefon: 794 555 585 lub poniższy formularz.

Oferujemy rekolekcje dla szafarzy, paschalne, dla kobiet, mężczyzn, dla rodzin i wiele innych.

Tematyka i terminy do ustalenia z Dyrektorem DCP.

Rekolekcje dla rodziców kapłanów oraz osób konsekrowanych „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” Mt 12,48

Termin: 9-11 października 2023 r. 

Rekolekcjonista: Ks. Krzysztof Czyżowski

Szczegółowe informacje oraz zapisy przez telefon: 794 555 585 lub poniższy formularz.

Rekolekcje dla zakrystianów, pracowników kościelnych i wszystkich, którzy chcą zgłębiać tajemnice EucharystiiJak pokochać Mszę Świętą – święci o Eucharystii!

Przeżywając rekolekcje chcemy doświadczyć mocy Chrystusa wypływającej z udziału we Mszy Świętej, a także na nowo odczytać jej znaczenie w naszym życiu. Naszymi duchowymi przewodnikami będą święci czciciele Eucharystii. 

Termin: 16-18 października 2023 r.  

Rekolekcjonista: Ks. Krzysztof Czyżowski

Szczegółowe informacje oraz zapisy przez telefon: 794 555 585 lub poniższy formularz.