Zapraszamy do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania na rekolekcje:

Rekolekcje dla Maturzystów

W ofercie także:

Rekolekcje dla narzeczonych

Wolne terminy:

2-4.06, 1-3.09

W ofercie także:

Rekolekcje dla Bierzmowanych

W ofercie także:

Rekolekcje dla Zakochanych i Narzeczonych w naszym domu „Opoka” są niezwykłą katechezą dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz dla tych, którzy dopiero odkrywają dojrzałość własnego związku i gotowość do wejścia na drogę narzeczeństwa.

Wolne terminy: 2-4.06, 1-3.09

Podstawową metodą pracy podczas rekolekcji jest warsztatowa praca narzeczonych we dwoje. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących oraz kapłana – rekolekcjonisty. 

Uczestnicy – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, wzajemnych oczekiwań, nauczenia się dialogu w swoim związku ustalenia wspólnej hierarchii wartości. Uczą się także, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym naprawdę jest sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu, uczą się jak budować relacje z dziećmi i rodzicami. Uczestnicy dowiadują się także podstawowych zagadnień z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

Rekolekcje w naszym Domu Rekolekcyjnym spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej, wraz z dniem skupienia, które są wymagane na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy rekolekcji otrzymują zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej i dnia skupienia przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Dokument ten należy złożyć w kancelarii parafialnej podczas kanonicznej rozmowy z duszpasterzem poprzedzającej przyjęcie sakramentu małżeństwa. 

Rekolekcje zwykle odbywają się w weekendy, wówczas rozpoczynają się w piątek o godzinie 18:00, a kończą się w niedzielę ok. godziny 13:00.

Rekolekcje prowadzone są w formie zamkniętej, dla par wcześniej zgłaszających gotowość swojego uczestnictwa. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całym programie rekolekcji. Niezależnie od powodów nie ma możliwości skrócenia rekolekcji, ani wybiórczego opuszczania zajęć. 

PRZYPOMINAMY! Po wysłaniu formularza otrzymują Państwo jego kopię w formie automatycznej wiadomości. Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje zostanie przesłane przez pracowników Domu rekolekcyjnego „Opoka” w czasie późniejszym wraz z prośbą o podanie danych do zaświadczeń.

Prosimy wysłać jeden formularz zgłoszeniowy na parę. W miejscu „inne uwagi” należy wpisać dane osobowe narzeczonej i narzeczonego oraz numer kontaktowy telefonu.

ZADZWOŃ, NAPISZ E-MAIL LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PONIŻEJ!

Rekolekcje dla maturzystów i uczniów szkół średnich! – Wystartuj z nami!

„Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” Jan Paweł II

Prowadzi: Ks. Krzysztof Czyżowski

Terminy do indywidualnego ustalenia.

Rekolekcje dla bierzmowanych – „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój!”

Decydujesz się przyjąć sakrament bierzmowania? Czy wiesz, co Cię czeka?

Czas rekolekcji jest okazją do zastanowienia: „Co naprawdę jest mi potrzebne w życiu?” W sakramencie bierzmowania Duch Święty  przynosi człowiekowi daleko więcej, niż jest w stanie sobie wymarzyć. 

Dołącz do naszych rekolekcji, aby rozpoznać obecność Ducha Świętego i Jego działanie w Twoim życiu.

Rekolekcje prowadzi: Ks. Krzysztof Czyżowski

Terminy do indywidualnego ustalenia.

Szczegółowe informacje o rekolekcjach kapłańskich dostępne są na recepcji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ewane-1024x154.png

Terminy i tematyka rekolekcji do ustalenia z Dyrektorem DCP.

Oferujemy rekolekcje dla szafarzy, paschalne, dla kobiet, mężczyzn, dla rodzin i wiele innych.

Tematyka i terminy do ustalenia z Dyrektorem DCP.