Dom Pielgrzyma OPOKA przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu jest obiektem o standardzie hotelu***, posiadającym doskonałą lokalizację.

Położony w widłach Dunajca i Popradu jest idealnym miejscem pobytu zarówno dla pielgrzymów, jak i podróżujących w celach turystycznych i biznesowych.

OPOKA oferuje usługi noclegowe, wynajmu sal konferencyjno-bankietowych, usługi gastronomiczne oraz szeroki program posługi duszpasterskiej w ramach rekolekcji, spotkań formacyjnych i turystyki religijnej.

Grupy pielgrzymkowe mogą skorzystać z 80-osobowej kaplicy lub uczestniczyć we Mszy św. na Ołtarzu Papieskim.

Regulamin Domu Pielgrzyma OPOKA

 1. Doba hotelowa trwa od godzin 14:00 do 10:00 dnia następnego
  – w recepcji można ustalić inne godziny pobytu w Domu Pielgrzyma
  – grupy zorganizowane rozpoczynają i kończą dobę hotelową według ustalonego wcześniej programu.
 2. Przedłużenie pobytu po za okres wskazany w dniu przybycia wymaga uzgodnienia w recepcji do godz. 08:00 dnia , w którym upływa termin pobytu.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00 .
   
  – w przypadku zajęć zorganizowanych oraz specjalnych okoliczności cisza nocna może być skrócona o czas niezbędny, o czym goście hotelowi zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni przez obsługę hotelu.
 4. Recepcja jest czynna całą dobę.
  – drzwi wejściowe są zamknięte od godz. 23:30 do 06:00.
   – w przypadku nieobecności pracownika recepcji należy dzwonić pod podane w recepcji numery telefonów.
  – z pokoju na recepcję dzwonimy wybieramy nr 100.
 5. Goście są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia pracownika recepcji o stwierdzonych brakach lub usterkach w pokojach zaraz po zakwaterowaniu lub po stwierdzeniu usterki.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących na wyposażeniu Domu Pielgrzyma oraz urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 7. Za pobyt dzieci i młodzieży odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 8. Na balkonach dzieci mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 10. Osoby nie zameldowane w Domu Pielgrzyma mogą przebywać w pokojach gości od godz. 07:00 do 21:00.
 11. Opuszczając pokój należy zawsze zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi.
 12. Przed zdaniem pokoju należy zamknąć okna, zakręcić krany, wyłączyć urządzenia elektryczne z gniazdek, wyłączyć oświetlenie. – klucz do pokoju oddajemy pracownikowi recepcji.
 13. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy , papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną oraz inne przedmioty pozostawione bez nadzoru jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 14. Dom pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innych pojazdów należących do gości – parking dla gości jest całodobowo monitorowany , nie strzeżony.
 15. Bez zgody pracownika recepcji zabronione jest przenoszenie wyposażenia pokoi.
 16. W pokojach zabronią się używania: grzejników przenośnych, żelazek, grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 17. Posiłki są wydawane na jadalni w godzinach.:
  śniadanie 07:00 – 09:00 , obiad 13:00 – 14:00, kolacja 18:00 – 19:00.
 18. Rezygnację z zamówionych posiłków, zmianę godzin wydania lub zmianę ilości posiłków należy zgłosić pracownikowi recepcji dzień wcześniej.
 19. Funkcjonowanie kawiarni uzależnione jest od potrzeb przebywających w Domu Pielgrzyma zorganizowanych grup – w godz. 20:00 do 08:00 zakupy w kawiarni można dokonać u pracownika recepcji( tylko produkty gotowe).
 20. Do Domu Pielgrzyma nie można wprowadzać zwierząt.
 21. Na terenie całego Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów . W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości pięćset złotych, a w przypadku przybycia straży pożarnej kosztami nieuzasadnionego przejazdu jednostek gaśniczych.
 22. Palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem ostrożności.
 23. Goście zobowiązani są do zachowania czystości w pokojach i na terenie całego DCP, szczególnie prosimy o segregację odpadów na organiczne, papierowe, plastyki. Odpowiednio oznakowane pojemniki znajdują się przed wejściem do Domu Pielgrzyma oraz na korytarzach.