Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu szczyci się sąsiedztwem i możliwością sprawowania opieki nad jednym z oryginalniejszych i posiadających dla Małopolan dużą wartość duchową i emocjonalną obiektów architektury drewnianej w tym regionie. Ołtarz Papieski  projektu znakomitego architekta Zenona Remiego ma wysokie walory artystyczne. Inspiracją dlań były licznie rozsiane po Małopolsce sakralne zabytki architektury drewnianej. Stąd też głównym materiałem użytym do obłożenia konstrukcji, nadającym wyraz i ciepło całości, jest właśnie drewno. Użyto tu łącznie 126 kubików drewna z okolicznych lasów (modrzew, świerk i jodła). Ołtarz został usytuowany w przestrzeni tak, aby był częścią panoramy miasta Starego Sącza z zabudowaniami Klasztoru Klarysek, Kościoła Parafialnego i zabytkowej zabudowy śródmiejskiej.

Znaczenie duchowe dla Małopolski oraz walory architektoniczne tego miejsca doceniły Lasy Państwowe  czyniąc Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania beneficjentem dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.  W ramach konkursu pn. „Drewno jest z lasu”, otrzymaliśmy wsparcie w trudzie troski o „drewniane” dziedzictwo.

W ramach dofinansowania przeprowadzimy działania promocyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, gospodarczej funkcji lasu, polskiego modelu trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, drewna jako naturalnego, w pełni odnawialnego i ekologicznego surowca. Dodatkowo promować będziemy również ważny kapitał kulturowy Małopolski, którym są zabytkowe obiekty architektury drewnianej.

W ramach projektu zorganizujemy m.in.: konkurs plastyczny pn. DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI, piknik edukacyjny połączony z warsztatami dla uczestników konkursu,  akcję promocyjną na antenie Radia RDN Małopolska w postaci quizu, który będzie dotyczył drewnianych skarbów Małopolski.