12 grudnia o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania odbył się Piknik edukacyjny,  połączony z uroczystym zakończeniem konkursu plastycznego pn. „DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI”.

W spotkaniu wziął udział i wręczył  laureatom nagrody pan Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Pan Dyrektor, w krótkiej prelekcji, podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami i wiedzą o lasach.  

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których pod okiem instruktora szkolili swoje plastyczne umiejętności. Wykonali przepiękne prace „w drewnie”. 

Spotkanie było również okazją do poznania motywów, które zdecydowały o  budowie Ołtarza Papieskiego oraz procesu jego powstawania. Ks. Dyrektor Paweł Broński, oprowadził wszystkich po Ołtarzu,  zdradzając szczegóły historycznego spotkania w tym miejscu dnia 16 czerwca 1999 r. św. Kingi i św. Jana Pawła II. Było też kilka  słów o znaczeniu tego wspaniałego obiektu architektury drewnianej dla Sądecczyzny, jak również o trudzie codziennej troski o jego dobry stan techniczny.