Pielgrzymka Szkół im. Św. Kingi

16 czerwca 1999 roku – na pamiątkę kanonizacji i wizyty Jana Pawła II na ziemi sądeckiej pielgrzymowali uczniowie szkół im. św. Kingi.

Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu przygotowało bogatą liturgię.

Uczestnicząc we Mszy św. i modląc się u stóp Ołtarza, gdzie Ojciec Święty ogłosił świętą ich partonkę, młodzież i grono pedagogiczne prosili św. Kingę o łaski potrzebne do wzrastania w wierze.

 

Po jej zakończeniu młodzież przedstawiła przedstawienie słowno-muzyczne oparte na legendach o św. Kindze.