Pożegnanie


...ale nie rozstanie! Ufnie wierzymy, jak to powiedział Twój następca na Stolicy Piotrowej, Benedykt XVI, że patrzysz na nas z okna Domu Ojca i wspierasz nas modlitwą.