DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Sądecka Pielgrzymka Samorządowa 2008

 


31 sierpnia 2008 do Ołtarza Papieskiego przybyła Sądecka Pielgrzymka Samorządowa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Fundacji Sądeckiej, Stowarzyszenia Kasy Wzajemnej Pomocy, Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, Stowarzyszenia im. Św. Floriana.

Mszę Św. o godz. 11 odprawił ks. Tadeusz Sajdak, który w kazaniu powołując się na świadectwo życia Ojca Świętego Jana Pawła II, mówił o pracy i jej roli oraz wartości w życiu chrześcijanina. Muzyczną oprawę Eucharystii zapewniła Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta i Chór Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu pod przewodnictwem p. Stanisława Dąbrowskiego, a uświetniły poczty sztandarowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy i Korzennej oraz Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy.

Po mszy na starosądeckich błoniach rozpoczął się festyn rodzinny, który prowadził p. Jan Gomółka - Radny Powiatu Nowosądeckiego i Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Przybyłych gości powitał Dyrektor Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, ks. Tadeusz Sajdak i Prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski.

Ostatniego dnia wakacji, słonecznego popołudnia u stóp Ołarza Papieskiego odbył się koncert Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej, a następnie podsumowanie konkursu na realizację serwisu internetowego „Gmina w Internecie”. Zwyciężyła strona www miasta i gminy w Starym Sączu, przed urzędami gminy w Mszanie Dolnej i Korzennej. Nagrody wręczyli Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Zygmunt Berdychowski - Prezes Fundacji Sądeckiej.

Po występie zespołu pieśni i tańca „Zasadniacy” nastąpiło podsumowanie konkursu Sołtys Roku 2008. Wyróżnienia wręczyli Prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej Józef Szudy. Laureatem został Ludwik Grobel - sołtys Florynki.

Po oficjalnej części nastąpiła dalsza część festynu sportowo-rekreacyjnego z licznymi atrakcjami i nagrodami dla dzieci oraz bigosem i kiełbaską dla wszystkich.

Imprezę zakończył występ zespołu muzycznego Saksband z Przysietnicy.

Galeria zdjęć


wstecz