DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Historia powstania DCP

 

16 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Starym Sączu kanonizacji błogosławionej Kingi. Niezwykłą pamiątką po tym wydarzeniu jest pozostawiony Ołtarz Papieski. Według dotychczasowych ustaleń jest to jedyny Ołtarz Papieski w Polsce, który w całości pozostał na miejscu papieskiej celebry.

Po zakończeniu Pielgrzymki Ojca Świętego Ołtarzem opiekowało się stowarzyszenie „Komitet Organizacyjny Wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie”. Na wniosek przedstawicieli gmin Ziemi Sądeckiej, które miały zasadniczy udział w Komitecie Organizacyjnym Wizyty Ks. Biskup Ordynariusz podjął decyzję pozostawienia Ołtarza „dla rozwoju duchowości wiary, które w tym miejscu zasiał w pielgrzymich sercach Ojciec Święty”. Kończąc swoje prace Komitet Organizacyjny Wizyty 14.01.2000 przekazał Ołtarz nowemu stowarzyszeniu pod nazwą „Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II”. Sądeckie Centrum finansowane przez diecezję Tarnowską rozpoczęło wykup gruntów, renowację Ołtarza, przygotowanie planu budowy, uzgodnienia terenowe, dla powstającego ośrodka duszpasterstwa turystycznego i rozpoczęło budowę Domu Pielgrzyma. Równolegle do tych prac działalność Centrum obejmowała liczne uroczystości, spotkania i akcje podkreślające nauczanie Ojca Świętego oraz rozwijające kult Św. Kingi. Dla sprawniejszego finansowania i trwałości organizacyjnej duszpasterstwa Stowarzyszenie przekazało Ołtarz diecezji tarnowskiej wraz z terenem i rozpoczętą budową.

16.12.2004 Ks. Biskup erygował w tym miejscu ośrodek o nazwie „Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II”.

Głównym celem jego działalności jest duszpasterstwo w środowisku turystycznym i pielgrzymkowym w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Przez to chcemy wyrazić wdzięczność i pamięć za Jego pasterską posługę.


wstecz