Olimpiada Młodych Lachów 2012

W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. na Starosądeckich Błoniach odbyła się impreza łącząca gminy Stary Sącz i Podegrodzie. Nad sprawnym przebiegiem Olimpiady czuwali koordynatorzy gminni – Leszek Kożuch (Podegrodzie) i Dorota Młyńska-Postrożny (Stary Sącz). 

W konkurencjach sportowych wzięło udział ponad 800 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Olimpiada została zorganizowana przez Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu Fundacji Rozwoju Ziem Górskich. Patronat honorowy nad zawodami objęli Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. 


Olimpiada Młodych Lachów dzień 1

Tuż po godzinie 13 nastąpiła ceremonia otwarcia. W defiladzie, w zwartym szyku za tamburmajorkami, ruszyli zawodnicy z poszczególnych szkół oraz ich opiekunowie. Prezentacji poszczególnych grup dokonał Dyrektor DCP ks. Tadeusz Sajdak.
Po wejściu wszystkich na murawę Starosądeckich błoni, sztafeta biegaczy w składzie: Piotr Leśniara reprezentant gminy Stary Sącz, Sebastian Kubacki reprezentant gminy Podegrodzie oraz dziewczęta w strojach lachowskich: Karolina Jurkiewicz i Angelika Bołoz przyniosła z Ołtarza Papieskiego ogień. Chwilę potem wzorem igrzysk zapłonął olimpijski znicz, zapalony wspólnie przez: Małgorzata Gromala- Wójt Gminy Podegrodzie, Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza, Jan Magiera – olimpijczyk, ks. Tadeusz Sajdak – Dyrektor DCP w Starym Sączu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego reprezentacja starosądeckich drużyn harcerskich: ZHR „Sidus” i „Leśni” dokonała wciągnięcia flagi Państwowej na maszt. 
Uroczystego otwarcia zmagań sportowych dokonali włodarze współpracujących gmin: Małgorzata Gromala – wójt gminy Podegrodzie, Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza oraz współorganizatorzy olimpiady: ks. Tadeusz Sajdak – dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i Grzegorz Garwol – dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach. W swoich przemówieniach podkreślali, że „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział”. 
Gość honorowy Olimpiady, starosądeczanin Jan Magiera, najpopularniejszy kolarz szosowy końca lat sześćdziesiątych XX wieku, podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami sportowymi oraz przekazał na ręce dyrektora starosądeckiego gimnazjum Stanisława Majcy pamiątkowy kask rowerowy oraz rower kolarzowy, na którym trenował przed udziałem w Wyścigach Pokoju, Mistrzostwach Świata i Igrzyskami Olimpijskimi. 
Po zakończeniu ceremonii otwarcia przystąpiono do zawodów. 
Uczestnicy wyścigów rowerowych – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów – wystartowali na swoich dystansach na trasie wiodącej dookoła Starosądeckich Błoni. Kibicował im Mistrz Kolarski pan Jan Magiera. Gimnazjalistki i uczniowie szkół podstawowych mieli do przebycia 4 km, natomiast uczniowie gimnazjum ścigali się na dystansie 8 kilometrów. Nad bezpiecznym przebiegiem wyścigu rowerowego czuwali grupa świętego Pawła działająca przy DCP oraz starosądeccy policjanci: asp. Andrzej Kołodziej i asp. Adam Gromala.
W tym samym czasie zawodnicy I i II grupy wiekowej – chłopcy i dziewczęta młodszych klas – próbowali swoich sił w zwinnościowym torze przeszkód, który składał się z biegu wahadłowego na dystansie 10 m, slalomu z piłką, przeskoków zawrotnych, przenoszenia wahadłowego piłeczek, przełożenie szarfy, przejścia nad i pod płotkiem. Mali sportowcy musieli pokonać tor w jak najkrótszym czasie. Nie było to łatwe, ale różnorodne konkurencje pozwoliły im na wyłonienie spośród siebie najlepszych. 
Po zmaganiach na wszystkich uczestników zawodów czekała smaczna przekąska: drożdżówka i soczek.
W trakcie oczekiwań na podsumowanie zmagań sportowych pierwszego dnia Olimpiady oraz wręczenie nagród i dyplomów na scenie wystąpił zespół wokalny Zespołu Szkół w Barcicach prowadzony przez Marka Kanika.
Po zakończeniu zmagań sportowych nagrody i dyplomy najlepszym w każdej kategorii wiekowej i odbytych konkurencjach wręczyli burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki oraz dyrektor Zespołu Szkól w Barcicach Grzegorz Garwol. Na podium stanęli najlepsi.
Opiekę medyczną w trakcie zawodów sprawowała pielęgniarka pani Barbara Żabecka.
O sprawny przebieg pierwszego dnia Olimpiady zadbali koordynatorzy gminni – Leszek Kożuch (Podegrodzie) i Dorota Młyńska-Postrożny (Stary Sącz).

 

Olimpiada Młodych Lachów dzień 2

Piątek, 1 czerwca 2012 r. Dzień Dziecka

Pogoda dostosowała się do harmonogramu rozgrywek. Od rana padał deszcz, ale zawodnicy nie zwracali uwagi na warunki atmosferyczne – finały meczy piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt i chłopców odbyły się „pod dachem”. Dzień Dziecka był drugim dniem Olimpiady Młodych Lachów.
W hali sportowej im. Jana Gryźlaka w Barcicach o najwyższe trofea walczyli siatkarze. Na trybunach licznie zasiedli fani tego sportu. Uczniowie gorąco kibicowali drużynom z obu gmin. 

Wyniki finałów przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe - dziewczęta
I - SP Barcice, 
II – SP Olszanka 
III – SP Stary Sącz
IV – SP Olszana 

Szkoły Podstawowe - chłopcy 
I- SP Stary Sącz
II – SP Podegrodzie 
III – SP Barcice
IV - SP Długołęka

Gimnazja - Dziewczęta 
I – G. Stary Sącz
II – P. G. Stary Sącz
III – G. Brzezna


Gimnazja – chłopcy
I – G. Stary Sącz
II – G. Podegrodzie
III – G. Gołkowice
IV - G Brzezna

Finały piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych rozegrane zostały w Brzeznej. 

Wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe - dziewczęta
I miejscu SP Barcice, 
II – SP Stary Sącz, 
III – SP Brzezna. 

Szkoły Podstawowe - chłopcy 
I- SP Podegrodzie,
II – SP Stary Sącz, 
III – SP Moszczenica, 
IV SP Brzezna

Gimnazja - Dziewczęta 
I – G. Brzezna
II – G. Przysietnica
III – G. Stary Sącz

Gimnazja – chłopcy
I – G. Brzezna
II – G. Stary Sącz
III – G. Barcice
IV - G Podegrodzie:

Olimpiada Młodych Lachów dzień 3

Sobota, 2 czerwca, była trzecim i ostatnim dniem zmagań młodych sportowców. Starosądeckie Błonia powitały zawodników lekkim wiatrem. Zachmurzone niebo sprzyjało lekkoatletom i strzelcom. Z treści afiszy wynikało, że na przybyłych czeka dużo zabawy i jeszcze więcej sportu.
Na powitanie ks. Tadeusz Sajdak przedstawił program i opowiedział sportowcom anegdotę o najważniejszym aspekcie nauczania – umiejętności przegrywania. Zgodnie z nią tylko pierwszy na mecie wygrywa, dlatego należy umieć pogodzić się z przegraną. Dyrektor Grzegorz Garwol w swojej mowie podkreślił, że najważniejszą rzeczą dla sportowca jest wzięcie udziału w zmaganiach. Wygrana jest sprawą drugorzędną.
Występ zespołu regionalnego Małe Podegrodzie rozpoczął ostatni dzień Olimpiady. Kolorowe stroje, ludowe przyśpiewki i żwawe tańce zachwyciły widzów. Podziękowano im gromkimi brawami.
Wreszcie rozpoczęła się walka! Najmłodsi uczestnicy walczyli w trójboju lekkoatletycznym. Bieg, rzut piłką lekarską i skok w dal pozwolił na wykazanie się wszechstronnymi umiejętnościami. Równolegle prowadzany był turniej strzelecki. Wszystko przebiegało sprawnie. Po sportowych zmaganiach, przy dźwiękach muzyki, uczestnicy udali się na poczęstunek – kiełbaski z grilla były wyśmienite! 
Punktem kulminacyjnym Olimpiady był bieg maratoński w wersji mini. Towarzyszyły mu wielkie emocje. Walka była zacięta. Do mety dotarli wszyscy.
Po sportowych zmaganiach wszyscy odpoczywali. Czas oczekiwania na werdykty sędziów umilały występy zespołu tanecznego „Best” z, Allegro 1 i Allegro 2 P-MDK w Starym Sączu oraz zespołu wokalnego pod kierunkiem Marka Kanika z Barcic.
Nadszedł czas posumowania trzydniowych igrzysk. Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol oznajmił, że w Olimpiadzie Młodych Lachów wzięło udział ok. 800 dzieci z dwudziestu jeden szkół. Podkreślił, że wszystkim startującym przyświecały idee olimpijskie i zasady fair play. „Sport szkolny – powiedział – jest jak najlepszym przykładem dobrego i godnego uczestnictwa w zawodach, a zaangażowanie młodych sportowców, ich wola walki z przeciwnikami i własnymi słabościami pozwala wierzyć, że spośród nich wyrosną nowi olimpijczycy. W wyczynowym sporcie tego czasami brakuje, dlatego młodzi sportowcy mogą w tym zakresie stanowić wzór dla dorosłych”. 
Z kolei dyrektor DCP podziękował Panu Bogu za pogodę, Papieżowi Janowi Pawłowi II za miejsce igrzysk, a pomysłodawcom i organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie tak wspaniałej imprezy sportowej. Słowa uznania skierował do sponsorów: Fundacji Rozwoju Ziem Górskich, piekarni Hopek, piekarni Epi, cukierni Raj. Zwrócił się też z podziękowaniem do patronów Olimpiady: pani wójt Małgorzaty Gromali oraz pana burmistrza Jacka Lelka. Dyrektor Grzegorz Garwol serdecznie podziękował gospodarzowi DCP ks. Tadeuszowi Sajdakowi oraz nauczycielom sprawującym pieczę nad uczestnikami Olimpiady. Szczególne słowa uznania i ogromne podziękowania zostały skierowane do nauczycielki Zespołu Szkół w Barcicach Doroty Młyńskiej – Postrożny, pomysłodawczyni i koordynatorki Olimpiady Młodych Lachów. Dyrektor Garwol zaznaczył, że mimo iż mało ją było widać na Placu Papieskim, to wszystko pod jej czujnym okiem przebiegało bardzo sprawnie. 
Ewa Zielińska przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu w imieniu nieobecnego burmistrza dokonała podsumowania igrzysk. „Wszyscy jesteście zwycięzcami”– powiedziała.
Ostatnim punktem programu 3 dnia Olimpiady Małych Lachów była ceremonia dekoracji najlepszych. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczali Ewa Zielińska i Marian Lis – radni Rady Miejskiej Starego Sącza oraz Grzegorz Garwol – dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach.
Po ceremonii dekoracji zawodników, harcerze Zespołu Szkół w Barcicach wraz z druhem Mateuszem Boruckim opuścili flagę Polski, znicz OML został zgaszony przy dźwiękach utworu „Omnia Beneficia”.


Wyniki indywidualne:
Przeszkody grupa 1 chł
Przeszkody grupa 1 dz
Przeszkody grupa 2 chł
Przeszkody grupa 2 dz
Rowery grupa 3 i 4 dz.
Rowery grupa 3 chł.
Rowery grupa 4 chł.
Gry zespołowe
Maraton grupa 1 chł
Maraton grupa 1 dz
Maraton grupa 2 chł
Maraton grupa 2 dz
Maraton grupa 3 chł
Maraton grupa 3 dz
Maraton grupa 4 chł
Maraton grupa 4 dz
Trójbój gr 1 chł
Trójbój gr 1 dz
Trójbój gr 2 chł
Trójbój gr 2 dz
Turniej strzelecki

 

na podst. http://www.zsbarcice.edu.pl/

 

Galeria zdjęć