DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II (do prywatnego odmawiania)

 

Boże, Ojcze i Pasterzu ludzkości, Twój Duch spoczął na papieżu Janie Pawle II, by na wzór Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Najwyższego Kapłana, niósł dobrą nowinę ubogim, obwieszczał rok łaski od Pana, umacniał braci w wierze, stał się ikoną miłości odkrywającą piękno Twojego oblicza.

Obdarz Twojego Sługę chwałą ołtarzy, by Twój święty Kościół, wypłynąwszy na głębię, tym mocniej usłyszał wołanie: „Nie lękaj się!”, a drzwi serc powierzonego mu niegdyś ludu otwarły się na Chrystusa, naszego Pana wczoraj, dziś i na wieki. Amen

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Włocławskiej
L.dz. 709/2005


wstecz