DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Litania do Błogosławionego Jana Pawła II - Kard. J. Ratzinger

2011-11-08  

 

Litania do Błogosławionego Jana Pawła II

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!

 

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,

Pielgrzymie niosący Prawdę,

Pielgrzymie dialogu,

Pasterzu intelektualistów,

Pasterzu dziennikarzy,

Pasterzu podróżników,

Pasterzu artystów,

Pasterzu sportowców,

Pasterzu pracujących i bezrobotnych,

Pasterzu Polaków,

Pasterzu całego świata,

Przyjacielu dzieci,

Wielki Przyjacielu młodzieży,

Wzorze oddania się Niepokalanej,

Wzorze pracowitości,

Wzorze pokory,

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,

Pociecho niepełnosprawnych,

Pociecho porzuconych i osieroconych,

Pociecho umierających,

Kapłanie otwarty na człowieka,

Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,

Orędowniku Miłosierdzia Bożego,

Orędowniku pokoju,

Orędowniku cywilizacji miłości,

Orędowniku sprawiedliwości społecznej,

Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,

Nauczycielu modlitwy,

Nauczycielu patriotyzmu,

Nauczycielu ekumenizmu,

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,

Obrońco godności każdego człowieka,

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005 r.


wstecz