Kwietny bieg

„Kwietny Bieg” to przedsięwzięcie upamiętniające I pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie „10 czerwca” oraz przygraniczne gminy. Jego nazwa wzięła się od kwietnych dywanów i szlaków układanych z wiązanek przynoszonych przez witających Papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie.

Zobacz: