Stowarzyszenie Memoria et Bonum

19 czerwca 2008 r. na Ołtarzu Papieskim zaingurowano działalność Stowarzyszenia Przyjaciół im. ks. prał. płk Tadeusza Dłubacza „Memoria et Bonum”.


W uroczystościach wzięły udział społeczności szkół, które noszą imię ks. Dłubacza. Stowarzyszenie ma propagować wartości, które w swoim życiu realizował ks. pułkownik.

Do stowarzyszenia przyjaciół szkół im. ks. Tadeusza Dłubacza należą trzy placówki oświatowe: szkoła podstawowa w rodzinnej Moszczenicy, Zespół Szkół w Sufczynie oraz gimnazjum w Birczy na Podkarpaciu.

Ks. Tadeusz Dłubacz urodził się w 1946 roku w Moszczenicy Niżnej w parafii Stary Sącz. Pracował 20 lat w diecezji tarnowskiej. Z duszpasterstwem wojskowym był związany od 1991 roku. Najpierw został mianowany proboszczem katedry polowej Wojska Polskiego. Był dziekanem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Garnizonu Warszawskiego i Instytucji Centralnych MON. Od 1995 roku - kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP.

Pełnił także funkcję dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP. Tę instytucję charytatywną działającą w strukturach wojska, tworzył od podstaw. Osobiście organizował, a potem konwojował transporty z pomocą humanitarną dla ludności w rejony walk na Bałkanach, powodzianom w Polsce południowej w 1997 roku i na Ukrainie. Dostarczał dary najbardziej potrzebującym na Litwie i Białorusi.

Był inicjatorem wydawnictw muzycznych wojskowej Caritas o tematyce patriotyczno-religijnej. Prezydent RP w 1999 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ks. płk Tadeusz Dłubacz, przeżywszy 53 lata, zmarł nagle w dniu 4 lipca 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. Myślą przewodnią pracy kapelańskiej ks. płk Dłubacza była służba Bogu, Ojczyźnie i szczególnie młodemu człowiekowi.

Zobacz Inaugurację 2008

Zobacz galerię zdjęć