Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II

„Bądźcie uczniami Chrystusa”

Jednym z najwspanialszych wzorów dla każdego ucznia w szkole Chrystusa jest Sługa Boży Jan Paweł II.

Wielokrotnie gromadził nas na Eucharystii, aby zrozumieć wspólnotowość Kościoła. Szkoły noszące imię Sługi Bożego Jana Pawła II w szczególny sposób starają się pomóc młodemu człowiekowi dotknąć śladów jego posługi we wspólnocie Kościoła. Wśród bogatych planów życia szkół jest także coroczne spotkanie uczniów i nauczycieli przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Wspólna modlitwa zabawa, śpiew i wyrazy twórczości dziecięcej stanowią dobry klimat do poznawania osobowości i twórczości Sługi Bożego Jana Pawła II.