DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.




DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II

 

„Bądźcie uczniami Chrystusa”

Jednym z najwspanialszych wzorów dla każdego ucznia w szkole Chrystusa jest Sługa Boży Jan Paweł II.

Wielokrotnie gromadził nas na Eucharystii, aby zrozumieć wspólnotowość Kościoła. Szkoły noszące imię Sługi Bożego Jana Pawła II w szczególny sposób starają się pomóc młodemu człowiekowi dotknąć śladów jego posługi we wspólnocie Kościoła. Wśród bogatych planów życia szkół jest także coroczne spotkanie uczniów i nauczycieli przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Wspólna modlitwa zabawa, śpiew i wyrazy twórczości dziecięcej stanowią dobry klimat do poznawania osobowości i twórczości Sługi Bożego Jana Pawła II.


wstecz