DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Jak odmawiać?

 

„Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte wJej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi wchwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...]

Tymi słowami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadzałem pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm różańca. Dziś, na początku dwudziestego piątego roku posługi jako Następca Piotra, pragnę uczynić to samo. Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec. Magnificat anima mea Dominum! Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę Piotrową: Totus tuus!”

LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

Poprawne odmawianie różańca świętego oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym, ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi. Wyróżniamy 4 części różańca:

1. Radosna,
2. Światła,
3. Bolesna,
4. Chwalebna.

Każda z 4 części różańca ma 5 tajemnic. A więc:

Część I różańca świętego, część Radosna:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie się Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Śwątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Częśc II - Światła (którą dał światu, pod natchnieniem Ducha Świętego Jan Paweł II)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Ewangelii przez Pana Jezusa
4. Przemienienie na Górze Tabor Pana Jezusa
5. Ustanowienie Sakramentu Eucharystii przez Pana Jezusa

Część III - Bolesna

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
5. Śmierć na Krzyżu Pana Jezusa

Część IV - Chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Poszczególne części różańca powinno się odmawiać następująco: poniedziałek - tajemnice radosne, wtorek - tajemnice bolesne, środa - tajemnice chwalebne, czwartek - tajemnice światła, piątek - tajemnice bolesne, sobota - tajemnice radosne i niedziela - tajemnice chwalebne.

Przed podjęciem modlitwy postaraj się wyciszyć zewnętrznie i wewnętrznie.

A więc do dzieła!

Na początek przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

Na krzyżyku odmów Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorku za krzyżykiem: odmów Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach odmów 3 x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przed dużym paciorkiem odmów Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważać jego tajemnice. Zacznijmy od Tajemnic Radosnych.

Mówimy: Część I różańa świętego, częśc Radosna, Tajemnica I: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tu możemy krótko rozważyc tę Tajemnicę m.in. posługując się rozważaniami zawartymi na kolejnej podstronie: Rozważania z Janem Pawłem II

Następnie mówimy: Ojcze nasz na dużym paciorku, a na małych kolejno 10 x Zdrowaś Maryjo, na koniec mówimy Chwała Ojcu i na kolejnym dużym paciorku rozpoczynamy II Tajemnicę Radosną: Nawiedzenie Św. Elżbiety, odmawiamy Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś Maryjo, na końcu dziesiątka różańca Chwała Ojcu i na kolejnym dużym paciorku odmawiamy Tajemnicę III Radosną itd.

Na koniec różańca świętego powinniśmy odmówić modlitwę w intencjach osoby Ojca Świętego i Jego intencji:

Pod Twoją obronę Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośba racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
O Panno Chwalebna i Błgosławiona,
O Pani nasza,
O Rędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


wstecz