DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Regulamin Festiwalu "Muzyka dla ducha"

 

I. Organizator

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
Strona muzyczna: www.muzykadladucha.pl

II. Cele festiwalu

- Popularyzacja młodzieżowej muzyki chrześcijańskiej.
- Przegląd zespołów i grup muzycznych działających w szkołach oraz parafiach diecezji.
- Spotkanie i wymiana doświadczeń młodych twórców.

III. Założenia i przebieg

1. Festiwal ma charakter przeglądu, prezentacji.
2. Szkoła i parafia mają prawo do wystawienia dwóch grup muzycznych.
3. Uczestnicy wykonują dwa utwory o tematyce religijnej.
4. Próba akustyczna dla przyjętych zespołów odbędzie się przed samym występem.
5. W festiwalu biorą udział wszystkie zgłoszone zespoły, spośród których jury wyróżnia 3 laureatów.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas II części, stanowiącej koncert galowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu.

IV. Termin i miejsce

1 Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 16.08.2009 w biurze Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. 33-340 Stary Sącz Pl. Św. Kingi 3; tel: 18/446-14-39.
2. Festiwal rozpoczyna się 12.09.2009 o godzinie ... na scenie PDM przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.
3. Koncert galowy planowany jest w tym samym dniu o godz. 20:00.

V. Warunki uczestnictwa

1. W festiwalu mogą uczestniczyć młodzieżowe grupy wokalno-instrumentalne, działające w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przy parafiach z terenu całej diecezji Tarnowskiej.
2. Wiek uczestników festiwalu: 14 – 30 lat (tylko opiekun, będący członkiem zespołu może przekroczyć granicę wieku).
3. Dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg uczestnicy organizują we własnym zakresie. Na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania można rozstawić własne namioty i otrzymać wrzątek.


wstecz