DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Nowenna o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II

 

1 dzień

Boże, nasz Ojcze, by nawrócić się do Ciebie, trzeba odnaleźć Twoje miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. Z ufnością proszę Cię, abyś niestrudzonego świadka i apostoła Twego miłosierdzia, Sługę Bożego Jana Pawła II, ukoronował chwałą świętych i nam pozwolił cieszyć się jego orędownictwem w niebie, mnie zaś udzielił łaski...
Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

2 dzień

Boże, nasz Ojcze, przed Kościołem trzeciego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcąc Go naśladować i doznać cudu obfitego połowu. Pomóż wszystkim chrześcijanom naszego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II świętym patronem nowej ewangelizacji, a mnie przez jego przyczynę obdarz łaską...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3 dzień

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami w Eucharystii. Niech „Amen", które wypowiadają wierni wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi ich do pokornej służby braciom spragnionym miłości. Bądź uwielbiony świetlanym przykładem tej miłości, ukazanym przez Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II, a skoro w Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem zbawionych w niebie, zechciej ukazać go nam w gronie świętych i za jego pośrednictwem udziel mi łaski...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4 dzień

Boże, nasz Ojcze, Ty jesteś miłością i pierwszy nas pokochałeś. Twój Syn dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę o miłości, pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens własnego istnienia. Proszę Cię, aby Sługa Boży Papież Jan Paweł II, niestrudzony obrońca godności człowieka, dobry pasterz, poszukujący dusz zagubionych w bezładzie życia i pogrążonych w beznadziei, został ukazany jako wzór świętości, a mnie za jego wstawiennictwem użycz łaski...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5 dzień

Boże, nasz Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny, uświęcając swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę. Powierzam Ci moją rodzinę i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia, zdrowa troska o młodych. Proszę Cię pokornie, abyś Sługę Twego Papieża Jana Pawła II, niestrudzonego obrońcę praw rodziny, obdarzył chwałą świętych, mnie zaś przez niego umocnił łaską... Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6 dzień

Boże, nasz Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie słowiańskiego Papieża wielkiego orędownika naszej Ojczyzny, Polski. Jego wołanie spod Giewontu: Sumsum corda! „W górę serca!", wciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa. Ufnie zwracam się do Ciebie, abyś napełnił nas radością przez wyniesienie na ołtarze Sługi Twego Papieża Jana Pawła II i przez ten dar utwierdził nasz naród w chrześcijańskim optymizmie, a mnie udzielił łaski...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

7 dzień

Boże, nasz Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje drogi. Młodzież ma w Twoim Synu Mistrza, który uczy jak cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, odkryć swoje powołanie, aby skutecznie budować cywilizację miłości. Modlę się do Ciebie za młodzież, by nie dała się zniewolić ślepym pożądaniem i okłamaną miłością. Niech Sługa Boży Papież Jan Paweł II, który młodych szukał i z wzajemnością ukochał, będzie w gronie świętych ich wzorem i patronem, a dla mnie proszę o łaskę...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

8 dzień

Boże, nasz Ojcze, grzech jest ościeniem, który zadaje ból i zabija życie łaski. Cierpienie w Twoim zamyśle zbawienia jest drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając cierpieniu nowy sens, wprowadził je w porządek miłości. W imię tej Miłości, która zdolna była podjąć cierpienie bez winy, przedstawiam Ci prośbę o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, który służąc ludowi Bożemu, naznaczony został stygmatem męczeństwa, mnie zaś obdarz przez jego wstawiennictwo łaską...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

9 dzień

Boże, nasz Ojcze, Maryja, Matka Twego Syna, słyszy naszą modlitwę i zawierzenie: „Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!" Niech będą dzięki za Sługę Twego Papieża Jana Pawła II, całkowicie oddanego Maryi, wiernie i do końca pełniącego misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały, przyjmij owoce jego życia i posługi, daj mu w niebie koronę świętych pasterzy, a mnie użycz łaski...
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Oprac. o. Piotr Stasiński OFM Cap.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 23 II 2006 r., nr 253/K/2006


wstecz