DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Replika medalu honoris causa

 

Pani Alicja Lasocka z Krakowa do Sali Pamięci przekazała replikę medalu honoris causa, którym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uhonorował Papieża Jana Pawła II 22 czerwca 1983r.

Replika medaluKarol Wojtyła po raz pierwszy wkroczył w mury Uniwersytetu Jagiellońskiego jeszcze jako dziesięcioletni uczeń szkoły powszechnej, by uczestniczyć w uroczystej promocji doktorskiej swego starszego brata na Wydziale Lekarskim (1930). W osiem lat potem (1938) rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym. Uczęszczał na wykłady prowadzone m. in. przez profesorów: Kazimierza Nitscha, Stanisława Pigonia, Stefana Kołaczkowskiego i Ludwika Kamykowskiego. Wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu następnego roku przerwał naukę. Karol Wojtyła wpisał się jeszcze na rok akademicki 1939/40, jednak wykłady nie rozpoczęły się z powodu aresztowania większości profesorów przez okupanta niemieckiego. „Noszę głęboko zapisany w mojej pamięci ten jeden rok przedwojennych studiów, całe środowisko uniwersyteckie, nazwiska wielkich profesorów, których miałem szczęście być uczniem, twarze kolegów i koleżanek (...). Do dziś zbieram owoce tych przecież bardzo krótkich, fragmentarycznych studiów” – wspominał po latach. Podczas okupacji, w październiku 1942 roku, już jako kleryk zakonspirowanego seminarium archidiecezji krakowskiej, podjął studia tym razem teologiczne na tajnych kompletach. Kontynuowała je po wyzwoleniu Krakowa, a równocześnie od 1 kwietnia 1945 roku był młodszym asystentem na Wydziale Teologicznym. Działał również w Bratniej Pomocy Studentów (popularnie zwanej „Bratniakiem”), pełniąc funkcję wiceprezesa jej zarządu. Po przerwie spowodowanej studiami w Rzymie, powrócił na uniwersytet, gdzie 24 listopada 1948 roku obronił pracę magisterską, a w miesiąc później – 16 grudnia – Rada Wydziału Teologicznego na podstawie rozprawy Doctorina de fide aput S. Joannem de Cruce nadała mu jednomyślnie stopień doktora teologii z oceną końcową bardzo dobrą. Praca Habilitacyjna z zakresu teologii moralnej (Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schellera) została zaakceptowana 30 listopada 1953 roku.Replika medalu

W kolejnych latach ks. Karol Wojtyła był nadal obecny w życiu społeczności uniwersyteckiej jako duszpasterz oraz podtrzymywał związki intelektualne z wieloma profesorami poprzez spotkania dyskusyjne organizowane zarówno w jego domu arcybiskupim, jak i w mieszkaniach profesorskich. W przemówieniu wygłoszonym 22 czerwca 1983 roku podczas wręczania doktoratu honoris causa, papież Jan Paweł II nie krył „szczególnego wzruszenia” i podkreślał swój związek z Uniwersytetem Jagiellońskim: „Stykając się z nim na co dzień w ciągu czterdziestu lat mojego tutaj pobytu, ani na chwilę nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wielkością. Jedną z tych, które stanowią o miejscu mojej ojczyzny w dziejach ogólnoludzkiej kultury (...). Ja, Jan Paweł II, biskup Rzymu - staję wobec tych portretów, wobec tej wielkiej akademickiej genealogii mojej jagiellońskiej Alma Mater i, jak przystało wobec matki – całuję ręce, aby tym gestem dać świadectwo, jak wielki dług zaciągnąłem ja sam – wraz z całym moim narodem”. W refleksji nad swoim życiem odwołał się do perspektywy dziejów Polski i uniwersytetu: „Przez pryzmat tego niezapomnianego i niczym niezastąpionego doświadczenia ogarniam z górą sześć wieków trwania uniwersytetu w pośrodku dziejów mojej ojczyzny”. Przywołał słowa refundatora uczelni, króla Władysława Jagiełły, napisane w 1422 roku w liście do jednego ze swoich poprzedników, papieża Marcina V: „uniwersytet miłuję nabożną miłością, jak córkę moją i darzę szczerą wiarą, jak matkę” (Uniwersitatem velut filiam meam pia dilectione prosequor et amplector pura fide velut matrem).

dr hab. Krzysztof Skorupka, Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego


wstecz