DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Do wolontariuszy

 

Przygotowanie wolontariuszy do Służb podczas
Papieskich Dni Młodych
Stary Sącz 2011

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby pomóc w organizacji PDM 2011 jako wolontariusze. Do Służb mogą zgłaszać się osoby indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Zasadniczo w służbach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wspomagać służby, ale tylko wtedy gdy są w grupie zorganizowanej przez księdza i mają swojego opiekuna w tej grupie.

Aby dobrze przygotować się do służby na PDM 2011 wszyscy wolontariusze muszą wziąć udział przynajmniej w czterech spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Centrum Pielgrzymowania w Domu Pielgrzyma OPOKA. Udział w spotkaniu formacyjnym jest bezpłatny.

Koszt udziału służb w PDM wynosi połowę wpłaty uczestników.

Terminy spotkań:

  • 5 marzec 2011
  • 7 maj 2011
  • 4 czerwiec 2011


Zarys programu 1 spotkania formacyjnego dla Służb PDM 2011:

Do godz 10:00 zgłoszenia w recepcji Opoki
          Program PDM
12:00 Nabożeństwo – Anioł Pański – duchowe treści na PDM 2011
13:30 Bigos lub coś takiego
          Dyskusja
          Omówienie programu PDM
15:00 Godzina Miłosierdzia – nabożeństwo – zakończenie spotkania

Zgłoszenia do Służb PDM 2011 tylko do 5 marca 2011

Ks. Tadeusz Sajdak
Tel: 602-171-236
18/446-14-39
e-mail: dcp@iap.pl


wstecz