DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Odpust ku czci Świętej Kingi 2009

 

Tradycyjnie w lipcu do Starego Sącza licznie przybywały grupy pielgrzymów zmierzające na uroczystości odpustowe ku czci patronki Ziemi Sądeckiej – św. Kingi.

Od piątku 17 lipca trwała uroczysta nowenna, którą prowadził ks. dr Andrzej Pękala. Pielgrzymi z okolicznych miejscowości i z daleka przybywali do grobu grodu Kingi, by modlić się przy Jej grobie. W tym roku przyświecało im hasło „Święta Kingo, Pani tej ziemi, uproś nam łaskę świętości”.

Centralna uroczystość odpustowa miała miejsce w niedzielę 26 lipca.

Rozpoczęła ją procesja z relikwiami św. Kingi z kościoła klasztornego na Ołtarz Papieski. Relikwie niosły różne stany - dziewczęta, kobiety, mężczyźni, siostry zakonne, górnicy, strażacy.

Sumie Pontyfikalnej o godz. 11.00 przewodniczył Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc.

Serdecznie powitał ponad 3000 pielgrzymów przybyłych do Starego Sącza mimo chłodu i deszczowej pogody.

Na progu sierpnia - miesiąca trzeźwości i abstynencji odniósł się do problemu alkoholizmu. Biskup podkreślił, że trzeba również pracować nad skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim.

Przypominając, że św. Kinga jest patronką samorządu, biskup Skworc podkreślił, że ten fakt zobowiązuje m.in. do rzetelnego i mądrego administrowania punktami sprzedaży alkoholu.
Hierarcha zaapelował do samorządowców, aby mieli odwagę ze względu na społeczne skutki, przeciwstawić się naciskom tych, którzy „robią interes” na handlu alkoholem, bo jest to ostatecznie żerowanie na ludzkim nieszczęściu. Biskup ordynariusz powiedział w homilii, że troska o trzeźwość to troska o rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem przekazywania i rozwoju życia. Dodał, że gdy tej troski zabraknie, rodzą się bolesne dramaty. „Nadużywanie alkoholu to przyczyny, źródła przemocy w rodzinie, wymierzonej w bezbronne dzieci i ich matki. Życie w rodzinie pozbawionej miłości i godności, rodzinie ze stygmatem nieustannego strachu jest pasmem cierpień i upokorzeń. Zbyt rzadko te bolesne tematy podejmują media, owszem mówią o przemocy w rodzinie, ale nie wskazują, że jej najczęstszym źródłem jest alkohol i same go reklamują”.

Hierarcha apelował, że potrzeba trzeźwych rodzin, bowiem tylko w nich mogą być kształtowane właściwe postawy młodych. Wskazywał, że wielu z nich oczekuje od dorosłych wyraźnej zachęty do pełnej abstynencji, a przede wszystkim - dobrego przykładu. Bp Skworc zaapelował także do wiernych należących do ruchów i stowarzyszeń katolickich, aby podejmowali inicjatywy na rzecz trzeźwości.

O uroczystą oprawę muzyczną liturgii zadbały Chór Kameralny Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i Orkiestra Dęta z Kopalni Soli w Bochni.


Po zakończeniu Eucharystii procesja wyruszyła do Klasztoru SS Klarysek, gdzie ks. bp udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2


wstecz